kyrksten

detalj

 

Fastighetsbeteckning:
Prästbol 1:34

Gårdsnamn:
Gamla Kyrkplatsen

Byggnadsår:
Stenen restes 1922

Bilden tagen:
2008

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:
Om gamla kyrkan och kyrkplatsen, se FRYKERUD I, sid 62, 68-69, 72-73, 79, 243
FRYKERUD III, sid 51-52

Läs vad Kils kommuns Naturvårdsprogram skriver om platsen.


Här kan du se var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2008-03-02