hultmans

hultman2

tegelbruket
Tegelbruket
Flygfoto från 1950-talet. Publicerat med tillstånd av Flygfotohistoria.
www.flygfotohistoria.se

 

Fastighetsbeteckning:
Prästbol 1:75

Gårdsnamn:
Hultman AB, Maskinförsäljning
Industriområde

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2006, 2009

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:
Tegelbruket, som låg på samma plats, byggdes i slutet av 1940-talet och brann ner 1963.


Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2006-11-10