tegel

tegelbr

 

Fastighetsbeteckning:
Prästbol 1:4 (gammal beteckn)

Gårdsnamn:
Tegelbruket i Gamla Prästbol

Byggnadsår:
Slutet av 1940-talet

Bilden tagen:

Fotograf:
Wille Bengtsson resp
Flygfotohistoria

Övriga uppgifter:
Se FRYKERUD II;2, sid 63
Tegelbruket brann ner 1963

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2008-03-02