hagen  

Fastighetsbeteckning:
Västra Ringstad 1:47

Gårdsnamn:
Hagen

Byggnadsår:
ca 1870

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2007-07-17