storagardet  

Fastighetsbeteckning:
Västra Ringstad 1:13

Gårdsnamn:
Stora Gärdet

Byggnadsår:
ca 1860

Bilden tagen:
2009

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2009-08-18