Tappasen

 

Fastighetsbeteckning:
Säldebråten 1:42

Gårdsnamn:
Täppåsen 8

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2008

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2008-04-30