tappasherrgarden

herrgarden

grund

gammalbild

 

Fastighetsbeteckning:
Säldebråten 1:111

Gårdsnamn:
Täppåsherrgården

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2010 resp 1950-tal

Fotograf:
Göran Eriksson
Nedre bilden: okänd

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2010-08-15