byastugan  

Fastighetsbeteckning:
Skållerud S:1

Gårdsnamn:
Byastugan

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

 

  Göran Eriksson © 2007-06-20