darute  

Fastighetsbeteckning:
Skållerud 1:46

Gårdsnamn:
Där Ute

Byggnadsår:
1948

Bilden tagen:
2008

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson ©2008-03-02