Hagen  

Fastighetsbeteckning:
Skållerud 1:5

Gårdsnamn:
Hagen

Byggnadsår:
1840

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2007-07-17