NorraGardet  

Fastighetsbeteckning:
Skållerud 1:23

Gårdsnamn:
Norra Gärdet

Byggnadsår:
Omkring 1890

Bilden tagen:
2008

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson ©2008-03-02