Nylyckan  

Fastighetsbeteckning:
Skållerud 1:44

Gårdsnamn:
Nylyckan

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2008

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

 

  Göran Eriksson © 2008-04-30