bostallet

bostallet2
Var det här som vår EMMA bodde fram till 12-årsåldern?
Läs historierna om EMMA-stenen.

 

Fastighetsbeteckning:
Skog 1:8

Gårdsnamn:
Bostället

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2009

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2009-08-18