rya  

Fastighetsbeteckning:
Skogsberg 1:12

Gårdsnamn:
Rya

Byggnadsår:
ca 1880

Bilden tagen:
2008

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2008-07-01