VSolberg

 

Fastighetsbeteckning:
Solberg 3:1

Gårdsnamn:
Västra Solberg

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2010

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2010-08-15