Foto på byggnader i Frykerud - med mera
Klicka på hemmansnamnet för att läsa om ortnamnet och på gårdsnamnet för att se bild och text
vinjett