Återgå till föregående sida

2647
Frykeruds socken, Gönäs, Fagerås, Ås, Klaxås, Säldebråten
1
2 Gönäs 1:13 Där Väste
3 Gönäs 2:1 Banvaktstugan
4 Gassebol 1:32 Där Uppe
5 Gassebol 1:28 Där Nole
6 Gassebol 1:26 Ekera
7 Gassebol 1:10 Där Oppe
8
9
10
11 Lund 1:8 Paradiset
12
13
14 Blankeberg 1:11 Baptistkapellet
15 Blankeberg 1:8 Karlberg
16
17 Klaxås 1:28 Backen
18
19 Klaxås 1:28 Backen
20 Frykeruds-Ås 1:46 Bråten
21 Frykeruds-Ås 1:55 Tjärne
22 Frykeruds-Ås 1:55 Långvak
23 Frykeruds-Ås 1:15 Lång
24 Frykeruds-Ås 1:55 Skönbol
25 Frykeruds-Ås 1:16 Larsäng
26 Frykeruds-Ås 1:49 Solbacka
27
28
29
30 Säldebråten 1:83 Lene hållplats och Solhem
31 Säldebråten 1:159 Bråten
32 Säldebråten 1:158 Hunnedal
33 Säldebråten 1:136 Södra Hagera
34 Säldebråten 1:141 Norra Hagera
35 Säldebråten 1:28 Där Väst
36 Säldebråten 1:121 Hagen
37 Säldebråten 1:28 Där Väst
38 Säldebråten 1:16 Näbben
39 Säldebråten 1:139 Ekbacken
40 Säldebråten 1:142 Bäcken
41 Klaxås 1:3 Krökerud
42 Klaxås 1:50 Sjön
43 Klaxås 1:58 Framgården
44 Klaxås 1:72 Sörgården
45 Solberg
46
47 Solberg
48 Solberg
49
50
51
52