Återgå till föregående sida

2653
Frykeruds socken, Åna, Göpåsen, Ö Glänne, Trösta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 Åna 1:35 Gärdet
16 Åna 1:19 Fridlunda
17 Göpåsen 1:2, 1:3 Där Sör, Där Nole
18
19 Linedals handel
20
21
22
23
24
25
26
27 Ö Glänne 1:2 Stormyren
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 Trösta 1:7, 1:8 Trösta
49 Trösta 1:7, 1:8 Trösta
50
51