Återgå till föregående sida

3668
Frykeruds socken, Prästbol, Karsbol, Myre, Högvalta, Lund
1 Prästbol 4:1 Där Oppe
2 Prästbol 1:7 Gamla Prästbol
3 Köpung 1:28 Nygård
4 Prästbol 1:21 Karlstadsvägen 1
5 Lund 1:50,  1:41 mm Kungsbrolyckan, Lundbyholm mm
6 Prästbol 1:36 Korsnäs
7 Prästbol 1:73 Prästbolsvillan
8 Prästbol Tegelbruket
9 Prästbol 1:9 Karsbol Annelund
10 Karsbol 1:7 Där Söre
11 Karsbol 1:44 Där Nole
12 Karsbol 1:43
13 Karsbol 1:52 Hagen
14 Karsbol 1:43 Vall
15
16 Prästbol 1:38 Ådala
17 Önnebol 1:1 Önnebol
18 Prästbol 1:18
19 Önnebol 1:3
20
21
22 Karsbol 1:9 Gullerud
23 Högsbyn 1:6 Högsbyn
24 Bostället
25 Hökerud
26 Hökerud Norra Hökerud
27 Skog 2:1 Skog
28 Lund 1:62 Grönelund
29 Blankeberg 1:9 "Lindells"
30 Högvalta 1:7 Kulltorpet (Kullen)
31 Högvalta 1:4 Lundegård
32 Högvalta 1:10 Beckelid
33 Högvalta 1:14 Fagerås Kvarn & Såg
34 Högvalta 1:26 Sämjan
35 Högvalta 1:27 "Takmans"
36 Prästbol 1:10 Prästbols affär
37 Karsbol 1:50 "Hagenrots"
38 Högvalta 1:1 Högvalta Gård
39 Myre 1:36 Där Nere
40 Myre 1:5 Där Framme
41 Myre 1:8 Där Nole
42 Myre 1:8 och 1:12 Där Nole och Där Uppe
43 Myre 1:12 Där Uppe
44 Myre 1:52 Tranängen
45 Myrsågen 1:1 Myrsågen
46
47 Myre 1:35 Ladbråten
48 Gassebol 1:27 Hage
49 Karsbol 1:4 Karsbolsängen
50
51
52