Återgå till föregående sida

3669
Frykerud, Gönäs, Myre, V Glänne, Lene
1 Spelerud
2 Spelerud
3 Bråten
4 Kammarn
5
6 Norum
7 Kul
8 Gönäs 1:8 Kul
9 Gönäs 1:43 Sjöholm
10 Ackebol 1:2 Ackebolsängen
11 Myre 1:49 Sjövik
12 Myre 1:49 Sjövik
13 Sjöbråtarna
14 Skrabba
15
16 Perstorp
17 Svenserud
18 Gönäs 1:12 Där Oppe
19 Gönäs 1:36 Där Ute
20 Åstorp
21 Frykeruds-Ås 1:2 Ås Tjärn
22 Kvarntorp
23 Kvarntorp
24 V Glänne 1:7 Ånaholm
25 V Glänne 1:7 Ånaholm
26 Alebo skola
27 Prästgården
28 V Glänne 1:37 Herrgården
29 V Glänne 4:23, 2:26 Mariehill, Björkhem
30 V Glänne 1:31 Slängom
31 Klockaregården
32
33 V Glänne 4:18 Vik
34 Frykeruds kyrka
35 V Glänne 4:24 Liseberg
36
37
38
39 Lene 1:100 Där Ute i Lene
40 Lene 1:115 Där Öste i Lene
41 Lene 1:78 Hagalund
42 Lene 1:108 Sanne
43 Hagen
44 "Lene handel" och kvarnen
45 "Lene handel"
46 Backa
47 Berget
48 Norra Berget
49 Strömsholm
50
51 Lene 1:102 Leneberg
52 Lene 1:94 Nedom Kul