Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

ÅNA (Åhna)
Namnet anses vara en dialektform av ordet å = mindre vattendrag. Ett sådant drar fram vid hemmansgränsen och bildar Forsnäsälven.
På hemmanets mark ligger en hållplats för Fryksdalsbanan som invigdes 1913. När den skulle namnges ville järnvägsmyndigheten använda namnet på det näraliggande hemmanet Göpåsen. Det nyttjades också en tid, men efter protester från folk i Åna med flera, som fått järnvägen över sin mark, nödgades man söka ett annat namn.
Då konstruerades ordet Frykåsen (FRYKerud/GöpÅSEN) som namn på hållplatsen. Det är alltså en benämning, som ingenting har att göra med det ursprungliga namnet på orten, utan det nybildades omkr. 1915.
Åna noteras som skattehemman först i jordebok 1620.

Återgå till Frykerudskartan.