Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

APLUNGSTORP
Skattelagt enligt jordebok första gången 1677.
Namnet anknyter till det äldre sjönamnet APLUNGEN.
Rosell förmodar att i detta ingår ordet 'apel" = vildapel. Härtill skulle sedan fogats avledningsändeIsen -ung.
I fråga om stavningen av hemmansnamnet kan noteras, att prästerna i Frykerud på 1700-talet skriver Apelungstorp i längderna över husförhören.

 

Återgå till Frykerudskartan.