Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

ÅS (Aass, Ass, Åhs)
Hemmanet ligger vid en höjd och noteras första gången i jordebok 1582 som skattetorpet Åss.

I fastighetsregistret är benämningen på gårdarna Frykeruds-Ås.

 

Återgå till Frykerudskartan.