Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

ÄSKEBOL (Eskeböll, Eskiebohl)
Namnets första led anses i regel vara genitiv av mansnamnet Eskil. En mindre trolig teori är att det kan härledas ur ett dialektalt ord "äske" = askbestånd.
I jordeboken 1581 antecknas Eskeböll som skattetorp .

 

Återgå till Frykerudskartan.