Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

BLANKEBERG
Glantberget i området torde få förklara namnets tillkomst.
I jordeboken från 1606.

utsikt
Utsikt från Blankeberg mot Fagerås, 2006

Återgå till Frykerudskartan.