Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

BODETTA
Här stöter vi för första gången på ett ortnamn med ett egennamn som förled, nämligen Bodde eller Budde, ett forntida mansnamn.
År 1585 skrevs hemmansnamnet Bodetagen, vilket visar att sista ledet i ordet är -tagen eller -takan. Det betyder som bekant ung. "upptagen odlingsmark ". Denna är i regel av blygsam storlek. Ändelsen är mycket vanlig i värmländska namn. Dock förekommer den enligt Rosell endast i häraderna nära Vänern väster om Klarälven. Ändelsen har slipats av och kvar står endast -ta i många fall.
I det dialektala uttalet har Bodetta ytterligare förenklats och är nu Bôtta. Rosell förmodar att många gårdar med namn på -takan tillhört kyrkan. De kan ofta beläggas från tidig medeltid.
Bodetta är i jordebok 1583 antecknat som kyrkonybygge.

karta

Citat från Nya Wermlandstidningen:
Dasshumor kommer den del att säga, men är det inte snarare något av det klurigaste
som skrivits om ett av vårt livs största och nödvändigaste behov:

En trögmagad karl från Bodetta
på bäckenet måste sig sätta
När han suttit en kvart
och det ingenting vart
sa´n: ”Nu skiter jag allt i detta”

Återgå till Frykerudskartan.