Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

BONÄS
En jämförelse mellan vårt Bonäs och ett Bonäs i Östra Emtervik visar, att på båda ställena är det fråga om ett hemman som har ett näs utskjutande i en sjö. Då den namndelen är avklarad återstår att klara ut var "Bo" kommer ifrån. Det får bli en öppen fråga, om det syftar på ett boställe eller en bod på näset.
Bonäs i Frykerud återfinns enligt Linus Brodin tidigast som skatteobjekt i en jordebok från 1594.

byn
Bonäs by.
Flygfoto från 1950-talet. Publicerat med tillstånd av Flygfotohistoria.
www.flygfotohistoria.se

Återgå till Frykerudskartan.