Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

BREVIK (Brewijk)
Med sina många olika stavningar genom åren (jfr registret i FRYKERUD II sid 294 i avd I) är namnets innebörd dock alldeles klar. Mest tydlig framträder den omkr. 1700, då man skriver Bredwik.
Trakten var troligen mycket tidigt bebyggd och var under den katolska tiden kyrkogods, enligt Hedell.
Från 1594 införs Brevik i jordebok för beskattning.

 

Återgå till Frykerudskartan.