DALSÄNGEN
Ett litet hemman bestående av endast två fastigheter. Beläget väster om Frykeruds kyrka.

 

 

Återgå till Frykerudskartan.