Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

DEDETTA (Deddetan)
Återigen ett mansnamn, Dette, i förleden, och -ta som efterstavelse. En gammal stavning är Deddetan.
Talspråket rationaliserar ytterligare, och f d ordföranden i Frykeruds Hembygdsförening Wille Bengtsson kallades ”Wille i Detta”.
Dedetta skatteläggs från 1606.

 

Återgå till Frykerudskartan.