Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

EMSEN

Uttalas ibland "imsen". Jfr ordet "imma". Namnet förmodas komma av ett fornsvensk "em-sä", där em- = imma och -sä = sjö. Men vare sig Stora eller Lilla Emsen kan anses vara särskilt dimmiga.

Återgå till Frykerudskartan.