gatubild
Gatubild

FAGERÅS
Namnet är från början knutet till herrgården som vi i dag oftast kallar ”Fagerås gård”.
Senare har namnet kommit att användas för tätortsbildningen kring hemmanet Lund, beroende på att järnvägsmyndigheterna
lånade namnet från herrgården till den nybyggda järnvägsstationen.
Namnet finns på stationsbyggnadens ritningar, som utfördes 1870.

Till Fagerås räknas, förutom Lund och Fagerås Gård, också Björkestad, Högvalta, Köpung, Prästbol, Äskebol och Önnebol.
Samhället förändras kontinuerligt - filmen Fagerås 1988 är redan historia och snart är även Fagerås 2008 historia.

vykort vagskylt
Fagerås, sett från Köpung. 1930-talet / Vägskylt, år 2006

flygfoto busskur
Fagerås, sett från öster, 1930-40-talet / Busshållplats - Ängsvägen, år 2006

1920
Fagerås, sett från Blankeberg, 1920-talet

fgs1905
Fagerås, sett från Blankeberg, 1905. Mitt i bilden skymtar järnvägsstationen. Till höger ses Lund.

bFgs
Utsikt från Köpung

Återgå till Frykerudskartan.