Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

GÖSJÖN

Enligt professor Erik Noreen torde ordet komma av ett forntida värmländskt ord "giodha" som skulle motsvara en benämning på fiskgjuse. Samma förklaring gäller för namnet Gönäs.
Gösjön kallas på äldre kartor för Gönässjön.

Filmen Morgondimma är inspelad vid Gösjön en tidig sommarmorgon i juli 2002. Det är Jörgen Zetterquist och hans vänner som spelar.

gosjon

Från Naturvårdsprogram Kils kommun:
GÖSJÖN
Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZF
Markägare: Privata markägare
Area: ca 173 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Utökat strandskydd till 150 meter
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 44
Hjärtön med 200 meters omkrets är fågelskyddsområde
Naturvärdesområde obj: 13
Områdesbeskrivning: I Gösjön finns flera öar och utskjutande uddar med lövträdsrika blandskogsbestånd. Längs med bäcken vid Åneholm finns en fin sumpalskog och här har den ovanligare arten hårklomossa påträffats. Då Hjärtön 1982 blev fågelskyddsområde häckade bl a 20-25 par fisktärna på ön. Idag är beståndet en spillra härav.
Arter: Gädda (06) Abborre (06) Gös (06) Ål (06) Braxen (06) Mört (06) Löja (06) Sarv (06) Hårklomossa (92)
Värden: De många öar och uddar som finns i sjön gynnar djurlivet, främst fågellivet.
Hot: Ytterligare byggnation av hus runt sjön. Friluftslivet kan riskera att störa fågellivet. Hjärtön var tidigare ett kalt skär och en orsak till minskningen av fåglar kan vara att det växt upp för mycket buskar och mindre träd på ön.
Önskvärd skötsel: Byggnation av hus runt sjön bör förläggas i anslutning till befintlig bebyggelse. En inventering av ön under häckningssässong för att se hur många fågelarter som finns kvar bör göras, därefter kan insatser som att röja ön göras.

Om du vill veta hur fåglar låter så finns ett urval på Sveriges Radio P2.
Här kan du läsa om Vattenmyndighetens syn på Gösjön.
Här finns Länsstyrelsens karta över Gösjön - Bråtsjöns fiskevårdsområde.

Återgå till Frykerudskartan.