Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

TORPSJÖN

Ett gammalt namn på Torpsjön är Gunnern. Ortnamnskommissionen tror att hemmanet gett namn åt sjön.
Jfr vid hemmanet Gunnarsbytorp!

torpsjon

Återgå till Frykerudskartan.