Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

EDET
Ett ed är som bekant en landtunga mellan två vatten, i det här fallet mellan Torpsjön och Promsjön.
Även Edet bör ha varit kyrkogods, menar Hedell, beläget som det är efter en sträckning där pilgrimer torde ha dragit fram.
Edet skattelades l594.
Trots att gårdens namn är ganska kort, gör dialekten ingrepp även här, och gamla frykerudsbor talar om folk som bott på ”E”.

 

Återgå till Frykerudskartan.