Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

FJÄLL
Hemmanet Fjäll i Frykerud har enligt ortnamnskommissionen varit avgärdaby under Klaxås. Namnet anses då betyda ung. "avsides liggande åkerlapp". Rosell behandlar några västvärmländska Fjäll och betonar mera betydelsen av "ödemark - av naturliga skäl vanligen skogbeväxt och kuperad eller höglänt".
Vårt Fjäll noteras som skattenybygge i jordebok första gången år 1600.

 

Återgå till Frykerudskartan.