Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

FORS
Omnämns i jordebok första gången 1653 som ett skattenybygge upptaget på Nilsbys ägor. Omfattar 1/8 mantal och ligger vid Forsnäsälven.
Tidigare, när hemmanet tillhörde S:t Kils socken, betecknas hemmanet som Djupdalen efter en dalsträckning i dess södra del.

 

Återgå till Frykerudskartan.