Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

FORSNÄS
En sen hemmansbildning som förekommer i jordebok första gången 1676. Kring ägorna gör Forsnäsälven en bukt, så att de kommer att likna ett näs, vilket kan ha gett upphov till namnet.

 

Återgå till Frykerudskartan.