Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

FORSNOR
Ortnamnskommissionen menar att namnet uppkallats efter Forsnoret, ett parti av Forsnorsån. Sista ledet -nor härrör från en i södra Värmland känd betydelse ung. = avloppsbäck .
Forsnor nämns första gången i jordebok 1606 som skattenybygge upptaget två år tidigare.


På väg mot Forsnor

Återgå till Frykerudskartan.