Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

GASSEBOL (Gassebohl)
Skattenybygge 1606. I förleden ingår mansnamnet Gasse, som närmast betyder "gåskarl".

 

Återgå till Frykerudskartan.