Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

GLÄNNE
Namnet är belagt från 1503 kommer av dialektordet "glänna" = glänta, solig plats. I jordebok förekommer Glänne tidigast 1540.
Glänne delas numera i Östra Glänne öster om Aplungen och Västra Glänne väster därom. Östra Glänne är socknens till ytvidden största hemman.
Skrivningen Östhre Glenne är känd från 1546.
I Västra Glänne är tidigt en frälsedel och en kronodel kända. Den senare torde ha varit kyrkogods. På dess mark ligger den nuvarande kyrkan.
Benämningen Vesthre Glenne är känd från 1546.

 

Återgå till Frykerudskartan.