Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

GÖPÅSEN
Krononybygge i jordeboken 1624. Ligger vid Göpåsberget. I namnets första led ingår dialektordet "göpa" ='lodjur.

 

Återgå till Frykerudskartan.