Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

GRAVÅS
Noterat 1606 som skattenybygge .
Namnet kommer antagligen av ett gammalt ord ”grava”= gräva. Troligen gäller det fångstgropar.

 

Återgå till Frykerudskartan.