Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

GUNNARSBYTORP
Noteras som ödetorp 1540, därefter torp 1542-43. Kallas äldst för Gunnarsbyn och är kanske från början ett torp under Gunnarsby i St. Kil. Lokalt kallas hemmanet ofta bara för Torp, t. ex. i gårdsnamnen "Där öst i Törp" och "Jala Törp".
Ett gammalt namn på Torpsjön är Gunnern. Ortnamnskommissionen tror att hemmanet gett namn åt sjön.

 

Återgå till Frykerudskartan.