Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

HARSÄTTER, HARSÄTER
Troligen kyrkogods på katolska tiden, kyrkonybygge i jordebok 1581. Första ledet i namnet är troligen "hare, använt som tillnamn i fornsvenskan. Betydelsen kan vara "sten eller stengrund" enligt Rosell.

 

Återgå till Frykerudskartan.