Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

HÖGÅSEN
Skattenybygge i jordeboken 1652, då stavningen är Hökzåssen.
Eftersom hemmanet ligger vid och på ett berg, vill man av detta se förklaringen till namnet.

 

Återgå till Frykerudskartan.