Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

HÖGSBYN
Möjligen tidigt kyrkogods, enligt Hedell.
Noteras i jordebok 1653 som skattenybygge.
Om förleden hög- inte har sin vanliga betydelse här, kan det vara en genitivform av mansnamnet Hök.

 

Återgå till Frykerudskartan.