Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

HÖKERUD
Möjligen tidigt kyrkogods, enligt Hedell.
Noteras i jordebok 1602 som frälsenybygget Höketorp.
Första ledet i namnet noteras som ”kompositionsform av ordet hök" .
Senare ledet var först -torp men längre fram -rud = röjning.

 

Återgå till Frykerudskartan.