Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

KARSBOL
Medeltida kyrkogods, som i jordebok 1543 kallas för prästetorp.
I förleden ingår namnet Karl, som enligt Rosell var ett omtyckt mansnamn redan på vikingatiden med positiv värdeladdning.
I senare leden ingår -bol = boställe

by
Karsbol sett från Karlstadsvägen

byn
Karsbol sett från gamla Sunnevägen

Återgå till Frykerudskartan.