Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

KÖPUNG (Kiöpungh)
Namnet tyder på att här varit marknadsplats. Det är troligen samma ord som Köpingh, vilket förekommer i jordebok 1580 som namn på ett skattetorp i Frykerud. Gården låg vid en vägkorsning, där stigen mot Norge gick rakt från Prästbol till Köpung och Eskebol. Djäknen Gyllenius, som omtalas under ACKEBOL, hade tänkt övernatta i Köpung, om han bara hade tagit sig över älven.

 

Återgå till Frykerudskartan.